Rejsevaccination

Vi tilbyder rådgivning og vaccination i forbindelse med udlandsrejser i henhold til retningslinierne fra Statens Seruminstitut. Vi kan desværre ikke være behjælpelige med udskrivelse af recepter på rejsemedicin eller vacciner, som ikke skal gives i vores klinik. Sygesikringen honorerer ikke ydelser i forbindelse med rejser, da det er en privat sag, hvortil/hvorfor/hvornår man vil rejse – hvorfor der til vaccinationerne skal tillægges et konsultationshonorar på 160 kr. Konsultationshonoraret dækker samtlige konsultationer i forbindelse med den pågældende rejse indenfor et tidsrum af en måned. Det tilrådes, at man bestiller tid til konsultation senest en måned inden afrejse.

Priser gældende fra 01.09.2017:

Konsultationshonorar, hvor der udelukkende gives vejledning (inkl. malariarådgivning): 350 kr

Konsultationshonorar, hvor der også gives vacciner: 160 kr + pris for vacciner, se nedenstående tabel

 Vaccination Varighed Pris pr. stk.
 Hepatitis A voksne 30 år efter 2 stk. 500 kr.
 Hepatitis A børn 25 år efter 2 stk 450 kr.
 Hepatitis B voksne 30 år efter 3 stk. 400 kr.
 Hepatitis B børn 25 år efter 3 stk. 250 kr.
 Hepatitis A+B voksne 30 år efter 3 stk. 600 kr.
 Hepatitis A+B børn 25 år efter 3 stk. 450 kr.
 Japansk Encephalitis 1 år efter 2 stk 950 kr.
 Gul Feber livslangt efter 1 stk. 250 kr.
 Meningitis polyvalent 3-5 år efter 1 stk. 600 kr.
 Rabies 5 år efter 4 stk 700 kr.
 TIC Encephalitis 3-5 år efter 3 stk. 400 kr.
 Tyfus 3 år 300 kr.
Pneumokokvaccine 23-valent 5 år, herefter blodprøve 350 kr.
Pneumokokvaccine 13-valent 10 år 900 kr.
 Difteri/Tetanus 10 år 165 kr.
 Kolera 10 år 500 kr.